Často kladené otázky

Naše testy poskytnú informáciu o najhlbších genetických koreňoch Vašich predkov, teda genealogickej línie – Váš otec – jeho otec – jeho otec, atď. a/alebo genealogickej línie Vašej matky – jej matky – jej matky, atď., a to do veľkého počtu generácií do minulosti.

Výsledok analýzy vašej vzorky odhalí, ku ktorej haploskupine patríte a určí, z ktorej oblasti pochádzajú vaši dávni predkovia na základe aktuálnych vedeckých poznatkov.

Test neodhalí príslušnosť ku konkrétnej národnosti, ani k etnickej alebo jazykovej skupine. Avšak mnohé haploskupjny (alebo ich podskupiny) s niektorými etnickými, národnými či jazykovými skupinami výrazne korelujú. Niektoré haploskupiny sú podstatne častejšie (alebo naopak zriedkavejšie) u príslušníkov slovanských národov, ako u príslušníkov iných európskych etník, iné sú zasa charakteristické pre Rómov a v nerómskej populácii sa s nimi nestretneme. Ďalšie sú typické pre príslušníkov židovského etnika a podobne. Takže určitú nepriamu informáciu o príslušnosti mužskej línie predkov k niektorej etnickej skupine test často poskytne.

O zdravotnom stave vyšetreného človeka test neposkytne žiadnu informáciu, pretože týmto testom sa vyšetrujú iba oblasti mitochondriálnej a Y chromozómovej DNA , ktoré so zdravotným stavom, ani s inými vlastnosťami nesúvisia.

Ak si test objednáte, zašleme Vám poštou odberovú súpravu, alebo si ju môžete vyzdvihnúť aj u nás osobne. Podľa návodu urobíte výter ústnej sliznice na vatový tampón odberovej tyčinky. Následne vyplníte priložené tlačivo, ktoré bude súčasťou zásielky a odobranú vzorku spolu s vyplneným tlačivom nám zašlete poštou v obálke.

Test PATERNA možno vykonať výlučne u muža, keďže Y-chromozóm majú iba muži. Ak má o stanovenie svojej otcovskej línie záujem žena, je potrebné odobrať vzorku a analyzovať DNA jej blízkeho mužského rodinného príbuzného, najlepšie otca alebo brata.

Test MATERNA je vhodný pre príslušníkov obidvoch pohlaví, keďže mitochondriálnu DNA majú muži aj ženy. Poskytuje však informáciu iba o genetických koreňoch ženskej línie predkov.

Výsledok Vám zašleme poštou do 15-20 pracovných dní odo dňa, kedy dostaneme vzorku a bude vykonaná úhrada ceny testu.

Výsledok testu v tlačenej aj online forme zahŕňa:

–       Reprezentatívny certifikát, v ktorom osvedčíme, do ktorej haploskupiny (prípadne aj podskupiny) patríte

–       Stručnú charakteristiku príslušnej haploskupiny, prípadne aj podskupiny

–       Mapku, znázorňujúcu rozloženie početnosti nájdenej haploskupiny (prípadne aj podskupiny) v Európe a v jej okolí

–       Schému „Evolučný strom haploskupín“ , z ktorej vyplýva, ako boli jednotlivé európske haploskupiny postupne odvodené (mutáciami) od prapôvodnej haploskupiny a aká je ich súčasná početnosť v našej populácii.

Vzorku zničíme najneskôr do jedného mesiaca od vykonania analýzy. Takisto zničíme aj nespotrebovaný zvyšok DNA.

Ak si test objednáte, zašleme Vám poštou odberovú súpravu, alebo si ju môžete vyzdvihnúť aj u nás osobne. Podľa návodu urobíte výter ústnej sliznice na vatový tampón odberovej tyčinky. Následne vyplníte priložené tlačivo, ktoré bude súčasťou zásielky a odobranú vzorku spolu s vyplneným tlačivom nám zašlete poštou v obálke, ktorá bude súčasťou našej zásielky.