O NÁS

GHC GENETICS SK

Laboratórium GHC GENETICS SK ešte ako DNAtest, s.r.o. vzniklo začiatkom roka 2005 ako pracovisko, zamerané na analýzu DNA a vykonávanie testov založených na analýze ľudskej DNA. Pracovisko disponuje tímom odborných pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami a využíva moderné metódy analýzy DNA. Laboratórium sa nachádza v komplexe Univerzitného vedeckého parku UK a podieľa sa na vedecko-výskumných projektoch.

Od r. 2007 pracovisko vykonáva DNA testy genetického pôvodu, nazývané genografické testy. Ich základom je analýza dvoch veľmi špecifických molekúl DNA, a to DNA chromozómu Y a tzv. mitochondriálnej DNA. Prvú z nich majú iba muži a prenáša sa z otca na synov, druhú majú síce muži aj ženy, ale do ďalšej generácie ju odovzdávajú výlučne ženy. Y-DNA sa teda prenáša cez generácie výlučne po mužskej línii, mitochondriálna DNA zasa výlučne po ženskej línii. Takýto špecifický spôsob prenosu týchto molekúl DNA umožňuje určiť, z ktorej geografickej oblasti pochádzajú dávni mužskí alebo ženskí predkovia vyšetreného jedinca, teda geograficky lokalizovať jeho genetické korene. Oblasť genetiky, ktorá sa zaoberá touto problematikou, sa nazýva genetická genealógia, alebo aj genografia, a v súčasnosti sa veľmi rýchlo rozvíja. Úmerne s tým vzrastá aj záujem verejnosti o genografické testy.

Viac info o nás sa dočítate na stránke nášho laboratória https://www.ghcgenetics.sk/

NAPÍSALI O NÁS

Odkiaľ pochádzame a kam ako ľudstvo kráčame? Na túto otázku hľadá odpoveď docent Vladimír Ferák, jeden z „otcov“ genetiky človeka v bývalom Československu, ktorý sa skúmaniu ľudskej DNA venoval pôvodne na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, a v súčasnosti vo firme GHC Genetics SK. Rozprávali sme sa s ním o budúcnosti genetiky aj o „dizajnových deťoch“.

Z vyšetrenia génov, ktoré si dal urobiť šéf Matice slovenskej Marián Tkáč, mu vychádza, že má predkov, ktorí žili na území Slovenska už pred vyše dvadsaťtisíc rokmi a určite medzi nimi museli byť nejakí starí Slováci. Čo na to hovorí genetik Marian Baldovič? To musí byť hlúposť, veď národ má najviac stovky rokov. Čo mohol o svojich génoch alebo vyšetrených častiach genómu nanajvýš zistiť, je, odkiaľ asi pochádzajú.

Pred štvrťstoročím takmer nikto netušil, čo je to DNA, dnes túto skratku pozná aj malé dieťa. Genetik docent Vladimír Ferák sa dokonale orientuje v spleti čiarok a čísel, ktoré spoľahlivo odhalia páchateľa, identifikujú obeť, určia otca, prapredka alebo varujú pred genetickým ochorením. Zaoberá sa štúdiom genetických ochorení, metódami určovania otcovstva a materstva.

PREČO SI VYBRAŤ NÁŠ TEST?

Vaše vzorky sú analyzované a vyhodnocované výlučne na Slovensku našimi vlastnými expertmi v laboratóriu GHC GENETICS SK.
Výsledky sú interpretované aj v kontexte špecifických lokálnych slovenských alebo stredoeurópskych údajov.
Získané údaje sú spracované v súlade s legislatívou SR a EÚ podľa GDPR len na našom pracovisku.
Výsledková správa ja prakticky unikátna a pripravená „na mieru“ pre klienta na základe nálezu.
Možnosť komunikovať priamo s našimi expertami v tomto odbore.

NA MIERU SK/CZ

Výsledky analýzy DNA sú prakticky unikátne a správy s výsledkom sú individuálne a pripravené na mieru podľa výsledku klienta.

KONZULTÁCIA

Možnosť kontaktovať sa s našimi odborníkmi a poradiť sa ohľadom objednávky, postupu testu alebo konzultovať výsledok analýzy.

HĹBKOVÁ ANALÝZA

Naše analýzy sledujú viacero oblastí a systémov DNA, čím vieme presne určiť podskupiny haploskupín a tým spresniť geografickú lokalizáciu.