ČO JE TO
GENOGRAFICKÁ
ANALÝZA
A AKO FUNGUJE?

Testy ANCESTREE Vám poskytnú informácie o Vašich genetických koreňoch, presnejšie o otcovskej (PATERNA) alebo materskej (MATERNA) línii, prípadne oboch (DUO) a to približne niekoľko stoviek generácii do minulosti.

Línie sú usporiadané do evolučného stromu, ktorého vetvy sa nazývajú haploskupiny a každá má svoje unikátne označenie a charakteristické znaky v DNA. Haploskupiny vznikli pred niekoľkými storočiami až tisícročiami ako dôsledok občasných dedičných zmien v DNA a rozšírili sa prostredníctvom migrácie ľudských skupín do rôznych častí sveta.

Výsledok analýzy odhalí, ku ktorej haploskupine patríte a určí, v ktorej oblasti žili vaši dávni predkovia. Presnosť určenia, lokalizácia pôvodu a rozsah informácií závisí najmä od miery poznania pre danú haploskupinu, ktorá je ovplyvnená kvalitou a intenzitou výskumu v rôznych častiach sveta. Európa je však z tohto hľadiska veľmi dobre preskúmaná.

Výsledok ANCESTREE testu sa dá využiť aj pri genealogickom výskume vo Vašej rodine, pretože na základe zhodného výsledku materskej alebo otcovskej línie vie prepojiť vzdialenejších príbuzných alebo rodiny prostredníctvom neprerušenej otcovskej alebo materskej línie. Obzvlášť zaujímavý je test PATERNA, pretože otcovská línia sa dedí spolu s priezviskom.

Stručne o teste Ancestree

Ancestree
Odhaľuje geografický pôvod vašich predkov.
Stanovuje Vašu pravdepodobnú etnicitu.X
Odhalí pôvod najstarších predkov niekoľko stoviek generácií do minulosti.
Zamerané na podobnosť (percento zhody) s najpravdepodobnejšími vzdialenými príbuznými.X
Určenie haploskupiny a haplotypu otcovskej alebo materskej línie.
Využitie v genealogickom pátraní.Obmedzene len pre príbuzných po materskej alebo otcovskej línii na základe presnej zhody.
Výstavný certifikát a tlačená výsledková správa v designovom prevedení.
Zasielanie výsledkov od prijatia vzorky.Od 12 do 19 pracovných dní.
Individuálny prístup - Správa s výsledkom "na mieru" a možnosť konzultácie s expertmi.
Možnosť zakúpenia darčekovej poukážky.
Poštovné v cene, žiadne ďalšie skryté poplatky, platby a nutnosť registrácie.
Slovenský produkt, vzorka DNA sa spracováva na SK, analýzu vykonávajú slovenskí experti s využitím aj lokálnych databáz.

ČO OD NÁS DOSTANETE?

Výsledná správa a certifikát

Okrem certifikátu osvedčujúceho vašu haploskupinu dostanete výsledok testu, z ktorého sa dozviete:

➝ detailnejšie informácie o vašej DNA

➝ podklady popisujúce geografický pôvod vašich predkov

➝ mapky rozšírenia v Európe

➝ informácie o početnosti v populácii

➝ ktoré známe osobnosti patria do rovnakej genetickej línie

PREČO SI VYBRAŤ NÁŠ TEST?

Vaše vzorky sú analyzované a vyhodnocované výlučne na Slovensku našimi vlastnými expertmi v laboratóriu GHC GENETICS SK.
Výsledky sú interpretované aj v kontexte špecifických lokálnych slovenských alebo stredoeurópskych údajov.
Získané údaje sú spracované v súlade s legislatívou SR a EÚ podľa GDPR len na našom pracovisku.
Výsledková správa ja prakticky unikátna a pripravená „na mieru“ pre klienta na základe nálezu.
Možnosť komunikovať priamo s našimi expertami v tomto odbore.

NA MIERU SK/CZ

Výsledky analýzy DNA sú prakticky unikátne a správy s výsledkom sú individuálne a pripravené na mieru podľa výsledku klienta.

KONZULTÁCIA

Možnosť kontaktovať sa s našimi odborníkmi a poradiť sa ohľadom objednávky, postupu testu alebo konzultovať výsledok analýzy.

HĹBKOVÁ ANALÝZA

Naše analýzy sledujú viacero oblastí a systémov DNA, čím vieme presne určiť podskupiny haploskupín a tým spresniť geografickú lokalizáciu.

NAPÍSALI O NÁS

Odkiaľ pochádzame a kam ako ľudstvo kráčame? Na túto otázku hľadá odpoveď docent Vladimír Ferák, jeden z „otcov“ genetiky človeka v bývalom Československu, ktorý sa skúmaniu ľudskej DNA venoval pôvodne na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, a v súčasnosti vo firme GHC Genetics SK. Rozprávali sme sa s ním o budúcnosti genetiky aj o „dizajnových deťoch“.

Z vyšetrenia génov, ktoré si dal urobiť šéf Matice slovenskej Marián Tkáč, mu vychádza, že má predkov, ktorí žili na území Slovenska už pred vyše dvadsaťtisíc rokmi a určite medzi nimi museli byť nejakí starí Slováci. Čo na to hovorí genetik Marian Baldovič? To musí byť hlúposť, veď národ má najviac stovky rokov. Čo mohol o svojich génoch alebo vyšetrených častiach genómu nanajvýš zistiť, je, odkiaľ asi pochádzajú.

Pred štvrťstoročím takmer nikto netušil, čo je to DNA, dnes túto skratku pozná aj malé dieťa. Genetik docent Vladimír Ferák sa dokonale orientuje v spleti čiarok a čísel, ktoré spoľahlivo odhalia páchateľa, identifikujú obeť, určia otca, prapredka alebo varujú pred genetickým ochorením. Zaoberá sa štúdiom genetických ochorení, metódami určovania otcovstva a materstva.