ORIGINÁLNY DARČEK

DARUJTE SVOJIM BLÍZKYM GENOGRAFICKÝ TEST DNA S INFORMÁCIAMI O PÔVODE ICH OTCOVSKEJ ALEBO MATERSKEJ LÍNIE

PONUKA
TESTOV

ANCESTREE
DUO

Test pôvodu DNA materskej aj otcovskej línie.

ANCESTREE
PATERNA

Test pôvodu DNA otcovskej línie.

ANCESTREE
MATERNA

Test pôvodu DNA materskej línie.

ČO OD NÁS DOSTANETE?

Výsledná správa a certifikát

Okrem certifikátu osvedčujúceho vašu haploskupinu dostanete výsledok testu, z ktorého sa dozviete:

➝ detailnejšie informácie o vašej DNA

➝ podklady popisujúce geografický pôvod vašich predkov

➝ mapky rozšírenia v Európe

➝ informácie o početnosti v populácii

➝ ktoré známe osobnosti patria do rovnakej genetickej línie

JEDNODUCHÝ POSTUP

OBJEDNÁVKA

Vyberte si o aký test máte záujem a my vám odošleme odberovú súpravu na odber vzorky DNA.

VZORKA DNA

V odberovej súprave sa nachádza palička, ktorou sa urobí výter z úst. Vzorku potom pošlete do nášho laboratória.

ANALÝZA

Naši experti vykonajú analýzu vašej vzorky a spracujú výsledok.

VÝSLEDOK

Obdržíte od nás certifikát spolu s ostatnými podkladmi, ktoré vám prezradia viac o vašich predkoch.

PREČO SI VYBRAŤ NÁŠ TEST?

Vaše vzorky sú analyzované a vyhodnocované výlučne na Slovensku našimi vlastnými expertmi v laboratóriu GHC GENETICS SK.
Výsledky sú interpretované aj v kontexte špecifických lokálnych slovenských alebo stredoeurópskych údajov.
Získané údaje sú spracované v súlade s legislatívou SR a EÚ podľa GDPR len na našom pracovisku.
Výsledková správa ja prakticky unikátna a pripravená „na mieru“ pre klienta na základe nálezu.
Možnosť komunikovať priamo s našimi expertami v tomto odbore.

NA MIERU SK/CZ

Výsledky analýzy DNA sú prakticky unikátne a správy s výsledkom sú individuálne a pripravené na mieru podľa výsledku klienta.

KONZULTÁCIA

Možnosť kontaktovať sa s našimi odborníkmi a poradiť sa ohľadom objednávky, postupu testu alebo konzultovať výsledok analýzy.

HĹBKOVÁ ANALÝZA

Naše analýzy sledujú viacero oblastí a systémov DNA, čím vieme presne určiť podskupiny haploskupín a tým spresniť geografickú lokalizáciu.

Stručne o teste Ancestree

Ancestree
Odhaľuje geografický pôvod vašich predkov.
Stanovuje Vašu pravdepodobnú etnicitu.X
Odhalí pôvod najstarších predkov niekoľko stoviek generácií do minulosti.
Zamerané na podobnosť (percento zhody) s najpravdepodobnejšími vzdialenými príbuznými.X
Určenie haploskupiny a haplotypu otcovskej alebo materskej línie.
Využitie v genealogickom pátraní.Obmedzene len pre príbuzných po materskej alebo otcovskej línii na základe presnej zhody.
Výstavný certifikát a tlačená výsledková správa v designovom prevedení.
Zasielanie výsledkov od prijatia vzorky.Od 12 do 19 pracovných dní.
Individuálny prístup - Správa s výsledkom "na mieru" a možnosť konzultácie s expertmi.
Možnosť zakúpenia darčekovej poukážky.
Poštovné v cene, žiadne ďalšie skryté poplatky, platby a nutnosť registrácie.
Slovenský produkt, vzorka DNA sa spracováva na SK, analýzu vykonávajú slovenskí experti s využitím aj lokálnych databáz.

ČO JE TO
GENOGRAFICKÁ
ANALÝZA
A AKO FUNGUJE?

Testy ANCESTREE Vám poskytnú informácie o Vašich genetických koreňoch, presnejšie o otcovskej (PATERNA) alebo materskej (MATERNA) línii, prípadne oboch (DUO) a to približne niekoľko stoviek generácii do minulosti.

Línie sú usporiadané do evolučného stromu, ktorého vetvy sa nazývajú haploskupiny a každá má svoje unikátne označenie a charakteristické znaky v DNA. Haploskupiny vznikli pred niekoľkými storočiami až tisícročiami ako dôsledok občasných dedičných zmien v DNA a rozšírili sa prostredníctvom migrácie ľudských skupín do rôznych častí sveta.

Výsledok analýzy odhalí, ku ktorej haploskupine patríte a určí, v ktorej oblasti žili vaši dávni predkovia. Presnosť určenia, lokalizácia pôvodu a rozsah informácií závisí najmä od miery poznania pre danú haploskupinu, ktorá je ovplyvnená kvalitou a intenzitou výskumu v rôznych častiach sveta. Európa je však z tohto hľadiska veľmi dobre preskúmaná.

Výsledok ANCESTREE testu sa dá využiť aj pri genealogickom výskume vo Vašej rodine, pretože na základe zhodného výsledku materskej alebo otcovskej línie vie prepojiť vzdialenejších príbuzných alebo rodiny prostredníctvom neprerušenej otcovskej alebo materskej línie. Obzvlášť zaujímavý je test PATERNA, pretože otcovská línia sa dedí spolu s priezviskom.

O NÁS

GHC GENETICS SK

Laboratórium GHC GENETICS SK ešte ako DNAtest, s.r.o. vzniklo začiatkom roka 2005 ako pracovisko, zamerané na analýzu DNA a vykonávanie testov založených na analýze ľudskej DNA. Pracovisko disponuje tímom odborných pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami a využíva moderné metódy analýzy DNA. Laboratórium sa nachádza v komplexe Univerzitného vedeckého parku UK a podieľa sa na vedecko-výskumných projektoch.

Od r. 2007 pracovisko vykonáva DNA testy genetického pôvodu, nazývané genografické testy. Ich základom je analýza dvoch veľmi špecifických molekúl DNA, a to DNA chromozómu Y a tzv. mitochondriálnej DNA. Prvú z nich majú iba muži a prenáša sa z otca na synov, druhú majú síce muži aj ženy, ale do ďalšej generácie ju odovzdávajú výlučne ženy. Y-DNA sa teda prenáša cez generácie výlučne po mužskej línii, mitochondriálna DNA zasa výlučne po ženskej línii. Takýto špecifický spôsob prenosu týchto molekúl DNA umožňuje určiť, z ktorej geografickej oblasti pochádzajú dávni mužskí alebo ženskí predkovia vyšetreného jedinca, teda geograficky lokalizovať jeho genetické korene. Oblasť genetiky, ktorá sa zaoberá touto problematikou, sa nazýva genetická genealógia, alebo aj genografia, a v súčasnosti sa veľmi rýchlo rozvíja. Úmerne s tým vzrastá aj záujem verejnosti o genografické testy.

Viac info o nás sa dočítate na stránke nášho laboratória https://www.ghcgenetics.sk/

NAPÍSALI O NÁS

Odkiaľ pochádzame a kam ako ľudstvo kráčame? Na túto otázku hľadá odpoveď docent Vladimír Ferák, jeden z „otcov“ genetiky človeka v bývalom Československu, ktorý sa skúmaniu ľudskej DNA venoval pôvodne na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, a v súčasnosti vo firme GHC Genetics SK. Rozprávali sme sa s ním o budúcnosti genetiky aj o „dizajnových deťoch“.

Z vyšetrenia génov, ktoré si dal urobiť šéf Matice slovenskej Marián Tkáč, mu vychádza, že má predkov, ktorí žili na území Slovenska už pred vyše dvadsaťtisíc rokmi a určite medzi nimi museli byť nejakí starí Slováci. Čo na to hovorí genetik Marian Baldovič? To musí byť hlúposť, veď národ má najviac stovky rokov. Čo mohol o svojich génoch alebo vyšetrených častiach genómu nanajvýš zistiť, je, odkiaľ asi pochádzajú.

Pred štvrťstoročím takmer nikto netušil, čo je to DNA, dnes túto skratku pozná aj malé dieťa. Genetik docent Vladimír Ferák sa dokonale orientuje v spleti čiarok a čísel, ktoré spoľahlivo odhalia páchateľa, identifikujú obeť, určia otca, prapredka alebo varujú pred genetickým ochorením. Zaoberá sa štúdiom genetických ochorení, metódami určovania otcovstva a materstva.